Stadio Giraud

Veduta dal settore ospiti

Stadio Giraud

Veduta dalla tribuna

Stadio Giraud

Veduta dalla curva sud

Stadio Giraud

Tribuna

Stadio Giraud

Distinti

Stadio Giraud

Curva sud

Stadio Giraud

Settore ospiti

Stadio Giraud

Panchine

Stadio Giraud

Tribuna con Vesuvio alla spalle

Stadio Giraud

Tribuna stampa

Stadio Giraud

Veduta dal settore ospiti in notturna

Stadio

Veduta dalla curva sud in notturna

Stadio Giraud

Sottopassaggio

Stadio Giraud

Tribuna in notturna

Stadio Giraud

Tribuna in notturna

Stadio Giraud

Veduta dalla tribuna stampa

Stadio Giraud

Spogliatoi

Stadio Giraud

Sala stampa

Stadio Giraud

Palestra